Rust creëren door regelwerk uit handen te nemen

Sinds de start van haar onderneming in 2014 heeft Sandra Kelder-Dinkgreve veel mensen regelwerk uit handen genomen bij de afhandeling van nalatenschappen en het opstellen van testamenten. Contact met notarissen, uitvaartondernemers, financieel adviseurs en bewindvoerders leidt tot goede samenwerkingsverbanden en is de verbindende factor met klanten, erfgenamen en nabestaanden.

In aanvang van haar ondernemerschap in deze branche gaf Sandra presentaties op uitvaartbeurzen, ging zij in gesprek met notarissen en maakte zij kennis met ondernemers in de uitvaartwereld. Deze connecties bezorgden vervolgens de eerste contacten met nabestaanden en met mensen die hun nalatenschap tijdens hun leven reeds wilden vastleggen. Door deze ervaring zoeken nu ook bewindvoerders contact en zorgt mond tot mond reclame voor een toenemende stroom aan opdrachten. Anno 2021 is het netwerk van Dinkgreve Nalatenschappen de bron om mensen op het gebied van erfenisafhandeling te begeleiden tijdens en na de laatste fase van hun leven.

Regie over het afscheid

Mensen denken niet graag na over hun afscheid van het leven. Een handleiding voor een uitvaart is dan ook niet gebruikelijk en wordt veelal overgelaten aan de kinderen of overige familieleden. Dat het leven gevierd wordt tijdens een afscheid beperkt zich vooral tot een vooraf gemaakte muziekkeuze en een voorkeur voor bloemen. Het besef dat een waardevol leven tijdens een uitvaart een herinnering aan bijzondere gebeurtenissen mag zijn is voor veel mensen vooraf een moeizaam onderwerp van gesprek. Sandra maakt mensen ervan bewust dat eenieder de regie heeft over zijn of haar afscheid en de zaken die daarna geregeld moeten worden. Een lijst met wensen waarbij de vermogenspositie, bezittingen, schulden, vorderingen en de gezinssamenstelling aan de orde komen is de basis voor haar traject van ontzorgen. Het bespreken van de overgang van het leven naar de dood en de overdracht van zaken kunnen de herinnering aan een overledene versterken en dragen bij aan een stuk rouwverwerking.

Struikelblokken

Het voorkomen van conflicten en problemen bij de afhandeling van een nalatenschap is belangrijk. Struikelblokken kunnen zijn: minder goed contact met kinderen, misbruik van omstandigheden en verdwenen vermogen vlak voor een overlijden, mensen die niet meer in staat zijn om een testament op te stellen omdat ze wilsonbekwaam zijn geworden, bezittingen in het buitenland, de zoektocht naar erfgenamen en de intentie van onderlinge communicatie. Schrijnend zijn ook de gevallen waarbij minderjarige kinderen een onzekere toekomst hebben als een ouder overlijdt wanneer bijvoorbeeld het woonrecht niet geregeld is.

Sandra maakt mensen zich
er bewust van dat eenieder
de regie heeft over zijn of
haar afscheid

Efficiënt en betrokken

Elke klant heeft een ander verleden, zodat elk dossier een andere wijze van aanpak vergt. Het in kaart brengen van zaken en het opvolgen van de wensen van een overledene of de nabestaanden draagt bij aan een goed verwerkingsproces. Door haar ervaring als financieel planner is de aanpak van Sandra Kelder-Dinkgreve efficiënt en zeer betrokken. Als mensen niets geregeld hebben bepaalt de wet hoe een afwikkelingstraject na hun overlijden verloopt. Het gesprek voeren om het leven ook na de dood te vieren maakt onderdeel uit van de wijze van aanpak die Sandra nastreeft. Een RegisterExecuteur kan in een testament benoemd worden om de nalatenschap af te wikkelen. Voor wie dat niet geregeld heeft, kan Sandra ook door de erfgenamen ingeschakeld worden als boedelgevolmachtigde die na een overlijden de afhandeling ter hand neemt. In dat proces worden alle zaken vastgelegd die tot het vermogen behoren en verkrijgt een ieder die daar recht op heeft zijn/haar deel uit de nalatenschap. De afwikkeling kan binnen enkele maanden geregeld zijn, doch uitzonderingsgevallen die jaren in beslag nemen komen ook voor. De duur van een afwikkelingstraject zorgt in dat geval voor een intens samenwerkingsverband tussen nabestaanden en de executeur. Wederzijds
vertrouwen is in dat geval van groot belang.

Terugkijkend op de afgelopen jaren mag Sandra zich vergewissen van mooie en intense contacten die tot veel waardering hebben geleid. De ontvangst van een persoonlijk uitgekozen geschenk van tevreden erfgenamen was onlangs de kroon op haar in alle oprechtheid uitgevoerde dienstverlening.

Wil je vrijblijvend een gesprek over maatwerk adviesverlening op het gebied van nalatenschapsafwikkeling? Mail of bel!

Dinkgreve Nalatenschappe
Sandra Kelder-Dinkgreve
06-21502821
sandra@dinkgrevenalatenschappen.nl

www.dinkgrevenalatenschappen.nl

Dit artikel verscheen eerder in het liefde voor het leven magazine. 

Deel dit artikel: