Welke regels zijn er rondom een uitvaart?

Er zijn wel wat regels rondom een uitvaart, maar eigenlijk niet zoveel volgens de wet.

Wat er is vastgelegd in de Wet op de lijkbezorging uit 1991, met een wijziging in 2009, is vooral praktisch:

- Er zijn een schouw en een verklaring van overlijden door een arts nodig.
- Op de kist moet een registratienummer staan.
- De gemeente geeft een akte van overlijden af en een verlof tot begraven of cremeren.
- Niet eerder dan 36 uur na overlijden, en uiterlijk op de 6e werkdag na overlijden, moet de crematie of begraving plaatsvinden (uitzondering: bij onderzoek of onderwijs).
- Als er niemand is voor een overleden persoon, regelt de gemeente de begrafenis.
- Begraven geschiedt alleen op een begraafplaats. Er is een minimale grafrust van 10 jaar.
- Crematies geschieden alleen in crematoria.
- Lichamen worden alleen in het belang van de wetenschap of het wetenschappelijk onderwijs ontleed, na een eerder gegeven toestemming van de persoon. Of met toestemming van de echtgenoot of bloedverwanten, om bijvoorbeeld de doodsoorzaak te achterhalen.
- Een lichaam mag onderworpen worden aan een conserverende bewerking die ten hoogste tien dagen effect heeft.
- Een lichaam mag niet onbedekt vervoerd worden.

Wat misschien opvalt, is dat er geen regels zijn voor:
- Het vervoermiddel.
- Het materiaal van de kist, mand of doek.
- De locatie en vorm van de afscheidsdienst / bijeenkomst.
- De locatie van het bewaren van een lichaam na het overlijden tot aan de uitvaart. Dit kan dus in een uitvaartcentrum én zeker ook thuis. Uiteraard hou je er toezicht op en controleer je de conditie.
- De inhoud van de periode van overlijden tot aan de uitvaartdag.

Een lichaam mag niet onbedekt vervoerd worden

Er zijn mensen die denken dat er niet altijd een vrije keuze van uitvaartondernemer is.
- Die is er altijd wél!
- Soms heeft het financiële consequenties.
- Soms heeft het inhoudelijke consequenties.
- Informeer jezelf over de effecten.

Bespreek:
- Wat wilde de persoon die overleden is zelf? Heb je daarvan iets op papier, of heeft die persoon weleens iets besproken?
- Wat willen de nabestaanden? Wat geeft hun troost?
- Heb respect voor de overledene.
- Houd rekening met je omgeving.
- Bespreek met elkaar waarom je bepaalde keuzes maakt.
- Niet omdat ‘het hoort’, maar omdat het bij jullie past.
- Volg je gevoel.

Dit artikel verscheen eerder in het magazine 'Jouw gevoel'

Deel dit artikel: